Lördag ser bra ut för mig!

Ok. Så ni vet att jag har adhd. Och en hjärna som går i 190 och rätt ofta så fort att jag inte hänger med. Just idag betydde det att jag hamnade hos det helt fantastiska bandet Saturday looks good to me, och nu måste jag dela med mig av en av deras glättiga låtar.

Text i urval:

There’s always something more interesting catching her eye. She’s not the type to let opportunities pass her by.

You think she’s playing it cool, but that just isn’t true. The girl’s distracted and she don’t see you!

You call her up on the phone but she just doesn’t care. She’ll be telling her mom to tell you she’s not there.

I know you wanted to get a little time all alone. But the girl’s distracted and she’s just not home.

Och här är låten: