Utbildning i GUL och TimeEdit

Idag hjälper jag lärare och kursansvariga att förstå sig på de system vi använder mest här på GU: GUL som används för kursadministration, och TimeEdit som vi använder för schemaläggning och lokalbokning. Jag har öppet hus, så de kan komma och gå som de vill, och ta med sig de ärenden de själva vill ha hjälp med. Det ger mig en större insyn i lärarnas behov också, och hjälper mig att lägga upp mitt eget arbete på ett mer pedagogiskt sätt.

IMG_1350.JPG